ukryj szczegółypokaż szczegóły

InMemoriam- upamiętnienie dawnego cmentarza ewangelickiego w Olsztynie

Podczas budowy sieci infrastruktury technicznej w podwórkach zabudowy ul. Partyzantów w Olsztynie natrafiono na ślady zapomnianego cmentarza ewangelickiego.

  • Klient: Gmina Olsztyn
  • Czas ukończenia: 2020
  • Typ projektu: Urbanistyczno - architektoniczny
  • Architekci: Architekci Gadomscy

InMemoriam - upamiętnienie dawnego cmentarza ewangelickiego w Olsztynie

Podczas budowy sieci infrastruktury technicznej w podwórkach zabudowy ul. Partyzantów w Olsztynie natrafiono na ślady zapomnianego cmentarza ewangelickiego. Skutkiem odkrytych przez archeologów pochówków podjęto decyzję o upamiętnieniu dawnej olsztyńskiej nekropolii.

Projektowane upamiętnienie dotyczy jednego z trzech cmentarzy ewangelickich, które wpisały się w historyczną przestrzeń miasta. Teren objęty opracowaniem stanowi fragment wąskiego pasa gruntu nabytego przez Gminę Ewangelicką w 1869 roku. Powierzchnia cmentarza przekraczała 63 ary a jego prostokątny kształt zawierał się w proporcjach boków ok. 1:5. Cmentarz funkcjonował w latach 1873-1886, z późniejszymi okolicznościowymi pochówkami (w 1918 r. na terenie cmentarza pochowano m. in. nadburmistrza Olsztyna Oskara Beliana). Degradacja miejsca i zatarcie pierwotnej funkcji nastąpiło w latach 60-tych ubiegłego wieku. Teren dawnego cmentarza został przeznaczony na zespół garaży indywidualnych oraz teren zaplecza dawnej Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej. Reminiscencje dawnego układu przestrzennego zawarte są w szczątkowo zachowanym drzewostanie.

Projekt uwzględniać musiał najnowsze potrzeby w tej lokalizacji- budowę przystanku Olsztyn- Śródmieście, powiązanie z siecią komunikacji publicznej w ramach ciągów ekomobilności. Teren objęty opracowaniem użytkowany jest obecnie głównie jako zespół indywidualnych garaży i pomieszczeń gospodarczych, dojazdu gruntowego do działki Policji oraz  samoistnych ciągów pieszych zlokalizowanych pomiędzy istniejącą zabudową. Teren pomiędzy garażami jest zaniedbany i w większości zniszczony. Projektowane rozwiązania starają się udzielić urbanistyczno- architektonicznej odpowiedzi na wszystkie wskazane zagadnienia łącząc je w ramach jednego spójnego opracowania.

Galeria