logo

Koszary Jagiellońska
Koszary_Jagiellonska
Rewitalizacja zespołu pokoszarowego w Olsztynie, ul. Jagiellońska. Projekt zakładał koncentracje zabudowy mieszkaniowo- usługowej wokół centralnego placu apelowego, który był nieodłączną częścią każdej jednostki wojskowej. Uzupełnieniem zabudowy był zespół handlowy u zbiegu ulic Jagiellońska- Zientary Malewskiej.
Creobajt & Biuro Architektoniczne "Gadomscy" w oparciu o CMS Joomla