logo

Ogród Botaniczny
Ogrod_botaniczny
Ogrod_botaniczny
Ogrod_botaniczny
Ogrod_botaniczny
Ogrod_botaniczny
Ogrod_botaniczny
Ogrod_botaniczny
Ogrod_botaniczny
Ogrod_botaniczny
Ogrod_botaniczny
Ogród botaniczny OLSZTYN – KORTOWO Projekt koncepcyjny urbanistyczno-architektoniczny zagospodarowania terenu uniwersyteckiej części miasta.

Celem opracowania było wstępne określenie możliwości adaptacji i kształtowania terenu w kierunku stworzenia ogrodu botanicznego o charakterze naukowo- dydaktycznym i przyrodoleczniczym, będącym jednocześnie uzupełnieniem funkcji miejskiej w zakresie urządzonych terenów zielonych i rekreacyjnych.
Creobajt & Biuro Architektoniczne "Gadomscy" w oparciu o CMS Joomla