logo

Projekt koncepcyjny rozbudowy budynków PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie
pwik
pwik
pwik
pwik
pwik
pwik
Budynek biurowy będzie zlokalizowany wzdłuż zachodniej granicy działki. Bezpośrednie sąsiedztwo z drogą dojazdową pozwoli na funkcjonowanie pomieszczeń Pogotowia W-K, mającego dostęp dwustronny poprzez przelotowe garaże specjalistycznych pojazdów. Parter w całości przeznaczony został na cele pogotowia, wyższe 2-ie kondygnacje- na cele biurowe. Przewiduje się wysoki standard architektoniczny budynku, ze ścianami elewacyjnymi w postaci przeszklonych kurtyn. Pomieszczenia wewnętrzne w wysokim standardzie wykończenia, wyposażenie instalacyjne jak dla budynków wysokiej klasy biurowej (wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, ogrzewanie w oparciu o kotłownię gazową, bilans energetyczny uzupełniony o baterie fotowoltaiczne umieszczone na dachu, wykorzystanie wody „szarej” dla potrzeb wc).
Creobajt & Biuro Architektoniczne "Gadomscy" w oparciu o CMS Joomla