logo

Salon wystawienniczy Państwowego Liceum Plastycznego w Olsztynie
liceum_plastyczne
liceum_plastyczne
liceum_plastyczne
liceum_plastyczne
liceum_plastyczne
Projekt koncepcyjny wyłoniony został w konkursie przeprowadzonym w trybie Prawo zamówień publicznych. Teren inwestycji zlokalizowany jest w ścisłym śródmieściu Olsztyna, u zbiegu ulic Partyzantów- Lanca. Salon będzie stanowił rozbudowę obecnego budynku Państwowego Liceum Plastycznego. Szkoła od wielu lat stara się wyjść ze sztuką „w stronę widza ” miejskiego, prezentując dorobek twórczy swoich wychowanków w formie plenerowych pokazów, głównie rzeźby. Projektowany salon pozwoli na ekspozycję całego dorobku także z zakresu malarstwa, grafiki, tkaniny. Przewidziano różnorodne aranżacje pozwalające na wystawy, konferencje, odczyty. Zaprojektowany budynek otwiera swoje wnętrze zarówno w stronę widza ulicznego – poprzez otwarcie szklanymi elewacjami na sąsiadujące ciągi piesze, jak i w stronę wnętrza szkoły- poprzez zlokalizowany od północnej strony „ogród sztuki”, którego częścią będzie patio ekspozycji rzeźby dużo- gabarytowej.
Creobajt & Biuro Architektoniczne "Gadomscy" w oparciu o CMS Joomla