Szkło w Architekturze

architekcigadomscy on 20 kwietnia 2017

Tylko pozornie zagadnienie szkła w architekturze sprowadza się do przeszklonych okien, drzwi i witryn.

To oczywiste zastosowanie, pełniące w budynkach podwójną rolę naturalnego doświetlenia i zapewnienia widoku, to część możliwości jakie można osiągać stosując szkło w różnych jego wyrobach. Definiując inne zastosowania przede wszystkim należy wskazać, że stosowanie wewnętrznych przegród szklanych daje efekty łączenia się kubatur sąsiadujących pomieszczeń, pozwalając osiągać zaskakujące przestrzenne efekty nawet przy małych pomieszczeniach. W końcu podobno nie ma złej architektury- są tylko za małe pomieszczenia!

Podobne efekty łączenia się przestrzeni, kubatur i widoków dają całoszklane balustrady schodowe i tarasowe. W wewnętrznych antresolach można rozważyć częściową szklaną podłogę, potęgującą efekt otwartej, wysokiej przestrzeni.

Szkło w architekturze
Szkło w architekturze 3
Szkło w architekturze 2
0 comments
Post a comment